“MAOIH” kategória bejegyzései.

 • Párását Dvárim – Parashat – Devarim
  Párását Dvárim – Parashat – Devarim

  „És volt a negyvenedik évben a tizenegyedik hónapban, a hónap elsején, szólt Mózes Izrael fiaihoz mind a szerint, amint megparancsolta neki az Örökkévaló számukra ” (5Mózes 1: 3. Tovább »

  MAOIH
  2022. augusztus 5. péntek 12:06

 • Áv 9–10. Kazinczy utcai nagyzsinagóga
  Áv 9–10. Kazinczy utcai nagyzsinagóga

  Időpontok szombat estére: מנחה: 18: 00 (délutáni ima) זמן אכילה עד: 20: 05 (étkezés legkésőbbi időpontja) זמן מוצאי שבת: 21: 04 (szombat kimenetele) מעריב ואיכה במוצאי ש”ק: 21: 30 (esti ima és Jeremiás siralmainak felolvasása) Időpontok vasárnapra: Tovább »

  MAOIH
  2022. augusztus 5. péntek 12:01

 • A Szentélyek lerombolásának emlékezete
  A Szentélyek lerombolásának emlékezete

  A Szentély lerombolása után elrendelték Bölcseink – áldássá legyen az emlékük! – hogy minden örömben meg kell emlékeznünk a Szentélynek az elpusztulásáról, miként írva van: „Ha elfelednélek Jeruzsálem, száradjon el jobbom, tapadjon nyelvem az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem emelem Jeruzsálemet örömöm csúcsára.” (Zsoltárok 137: 5–6. Tovább »

  MAOIH
  2022. augusztus 4. csütörtök 12:46

 • Ráv Ehrenfeld Szimchá Bunim jorcájtja
  Ráv Ehrenfeld Szimchá Bunim jorcájtja

  A polgári naptár szerint idén augusztus 5-ére esik Ráv Ehrenfeld Szimchá Bunim (1855–1926) nagymartoni rabbi évfordulója, áv 7. A Tóra-tudás egy fényes házában, Ehrenfeld Smuél később szikszói rabbinak gyermekeként látta meg a napvilágot. A nagy pozsonyi חתם סופר családjába tartozott. Tovább »

  MAOIH
  2022. augusztus 4. csütörtök 12:41

 • Áv hó 9–10. az Alma utcai imaházban
  Áv hó 9–10. az Alma utcai imaházban

  Az alábbiakban Hegedűs Pál értesítőjét olvashatják az Alma utcai imaház imarendjének alakulásáról: „Szombaton Sabat Chazon lesz, Jesajahu könyvének kezdő látomását olvassuk a romlásról. A hetiszakasz az ötödik könyv első fejezeteiből áll: Devarim. Szokás szerint 9-kor imádkozunk. Szombat este és vasárnap gyászböjt. Tovább »

  MAOIH
  2022. augusztus 2. kedd 14:06

 • Kidőlt a Tóra egyik tartóoszlopa: elhunyt Jicchák Tuvja Weiss rabbi
  Kidőlt a Tóra egyik tartóoszlopa: elhunyt Jicchák Tuvja Weiss rabbi

  ברוך דיין האמת Megrendülve vettük a hírt, hogy a jeruzsálemi העדה החרדית vezető embere, egyben a világ zsidóságának egyik legnagyobb kiválósága, Ráv Jicchák Tuvja Weiss rabbi 96 éves korában elhunyt. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 31. vasárnap 13:06

 • Párását Mátot-Mászé – Parashat Matot-Masei
  Párását Mátot-Mászé – Parashat Matot-Masei

  „És szólt Mózes Izrael fiai törzseinek fejeihez, mondván: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló.” (4Mózes 30: 2. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 29. péntek 12:01

 • Az újhelyi rebe és a Messiás
  Az újhelyi rebe és a Messiás

  Szerdára esik a ישמח משה halhatatlan szerzőjének, Reb Teitelbaum Mose 181. évfordulója, támuz hónap 28. Reb Mose anyai nagybátyjának, Árje Léb Lopatiner stizeni gáonnak volt a tanítványa, aki később, a „lublini látónál” tett látogatása után fordult a haszidizmus felé. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 27. szerda 15:46

 • Az utolsó püspökladányi rabbi
  Az utolsó püspökladányi rabbi

  Ráv Mendelovits Jicchák Binjámin jorcájtja A polgári naptár szerint idén július 27-ére esik Ráv Mendelovits Jicchák Binjámin (1916–1998) püspökladányi rabbi évfordulója, támuz 28. Újfehértón látta meg a napvilágot egy ottani bálebósz, Reb Áser Mordecháj fiaként. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 27. szerda 15:41

 • Így telt korunk gáonjának sábesze a kórházban
  Így telt korunk gáonjának sábesze a kórházban

  Múlt héten csütörtökön vettük a baljós hírt, hogy korunk egyik legnagyobb Tóra-tudósa, HáGáon háRáv Gerson Edelstein rabbit a bné bráki מעיני הישועה orthodox kórházba szállították, miután mellkasi fájdalmakra panaszkodott. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 25. hétfő 11:16

 • Párását Pinchász – Parashat Pinchas
  Párását Pinchász – Parashat Pinchas

  „Legyen neki és magzatjának utána örökös papságnak szövetsége azért, hogy buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izrael fiai számára.” (4Mózes 25: 13.) Minden bűnös ember úgy védekezik, hogy: „ő is ezt csinálta”. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 22. péntek 12:26

 • Az utolsó orthodox újpesti rabbi
  Az utolsó orthodox újpesti rabbi

  Ráv Goldman Chánánjá Jom-Tov Lipa jorcájtja A polgári naptár szerint idén július 21-ére esik Ráv Goldman Chánánjá Jom-Tov Lipa (1907–1980) újpesti rabbi évfordulója, támuz 22. Régi, Talmud-tudós családban látta meg a napvilágot, s nevét a szigeti rebéről, a קדושת יום טוב szerzőjére után kapta. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 21. csütörtök 14:01

 • R. Herczog László nyolcadik évfordulója
  R. Herczog László nyolcadik évfordulója

  A hagyomány úgy tartja, hogy a nagy emberek sábeszkor távoznak a földi életből, épp úgy, mint Joszef, Mose Rábénu vagy Dávid háMelech. Herczog László, Reb Jákov Herczog is magára vette már a szombatot, mikor a péntek esti kidustól hirtelen magához szólította az Örökkévaló. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 20. szerda 17:36

 • A „dráj-vochen” szabályai – Támuz 17-től Áv 9-ig
  A „dráj-vochen” szabályai – Támuz 17-től Áv 9-ig

  (1.) Mert támuz hó tizenhetedikén kezdődtek meg a Szentély pusztulásának a nyomorúságai, azért már e naptól kezdve szoktak egészen tisóbeáv (áv hó 9.) utánig némi gyászt tartani. Illő minden Isten-félő embernek, hogy e három héten („dráj-vochen”) minden nap, mihelyst a dél elmúlt, imádkozza el a קינות הצות siralmait (Jeruzsálem pusztulása felett). Tovább »

  MAOIH
  2022. július 18. hétfő 13:51

 • Párását Bálák – Parashat Balak
  Párását Bálák – Parashat Balak

  „S megnyitotta az Örökkévaló a szamár száját ” (4Mózes 22: 28.) – Figyelmeztette az Örökkévaló Bileámot, hogy ne bízza el magát, ne legyen gőgös, hogy próféciát lát. Hiszen a szamár biztos, hogy nem érdemli meg, hogy láthassa a Teremtő angyalát, illetve beszéljen, most mégis „kiérdemelte” ezt, mert ezzel Izrael népének javát szolgálta. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 15. péntek 11:46

 • Ráv Fellner Joél: a legnagyobb jesiva atyja
  Ráv Fellner Joél: a legnagyobb jesiva atyja

  Támuz 13-án, 97 éve dicsőült meg Ráv Fellner Joél háLévi (1862–1925) sátoraljaújhelyi rabbi. Az újhelyi rabbiról Korein Dezső, a korabeli orthodoxia egyik vezéremberének írása alapján emlékezünk meg: „Aki ismerte, ilyennek képzelte a prágai híres Löw rabbit, a Gólem alkotóját. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 12. kedd 14:06

 • Ráv Schück szikszói rabbi
  Ráv Schück szikszói rabbi

  A polgári naptár szerint idén július 11-ére esik Ráv Schück Menáchem Mendel (1851–1927) szikszói rabbi évfordulója, támuz 12. Régi rabbicsaládból származott, nagyapja a אמרי דוד szerzője, tokaji rabbi volt, aki a ישרש יעקב, nádudvari rabbi elsőszülött fiaként látta meg a napvilágot. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 11. hétfő 15:46

 • Párását Chukát – Parashat Chukat
  Párását Chukát – Parashat Chukat

  Chukát (4Mózes 19: 1–22: 1.) „És hallgatott az Örökkévaló Izrael hangjára és kezébe adta a kánaánit; és elpusztította őket meg városaikat; ” (4Mózes 21: 3. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 8. péntek 12:01

 • Merényletkísérlet a Dusinszky rebe ellen
  Merényletkísérlet a Dusinszky rebe ellen

  Az Örökkévaló gondviselésének köszönhetően az elmúlt sábeszkor aljas merénylettől menekült meg Reb Dusinszky Joszef Cvi rabbi. A The Yeshiva Word beszámolója szerint szombat délután egy szekuláris férfi jelent meg a jeruzsálemi Smuél háNávi utcában, – ahol a Dusinszky bészmedres is van – és ott a rabbi holléte felől kérdezett. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 7. csütörtök 15:41

 • A mezőlaborci rabbira emlékezünk
  A mezőlaborci rabbira emlékezünk

  Ráv Schönfeld Cvi Elimelech jorcájtja A polgári naptár szerint idén július 6-ára esik Ráv Schönfeld Cvi Elimelech (1851–1927) mezőlaborci rabbi évfordulója, támuz 7. Híres rabbicsalád sarja volt, akinek már apja, Ráv Schonfeld Mose is a felvidéki Mezőlaborc rabbija volt. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 6. szerda 13:56

 • Guttmann József: Messiási Idők – 2. rész
  Guttmann József: Messiási Idők – 2. rész

  Guttmann József: Messiási Idők… (1933-as tárca a Zsidó Ujságból) 2. rész – „Ez valóban szép mese, – szólalt meg a chószid – de hallgassatok ide, én szebbet mesélek nektek: a kutya és a kakas meséjét. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 6. szerda 13:51

 • Guttmann József: Messiási Idők – 1. rész
  Guttmann József: Messiási Idők – 1. rész

  Guttmann József: Messiási Idők… (1933-as tárca a Zsidó Ujságból) 1. rész Rekkenő hőségben, ringó aranykalászok között robog a vonatunk Bodrogköz dúsan termő rónáin. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 5. kedd 17:41

 • R. Akive fin Pupe tanulságai 
  R. Akive fin Pupe tanulságai 

  Bölcseink szerint „שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד”, az írástudók profán beszélgetései is becsesek és tanulságosak. Hátha még olyan kiváltságos szellemű tudósról van szó, mint Ráv Simon Szófer krakkói főrabbi fiáról, a pozsonyi חתם סופר unokájáról, aki a 20. század fordulóján Pápán élt és 1903 telén ott is hunyt el. Tovább »

  MAOIH
  2022. július 1. péntek 12:56

 • Párását Korách – Parashat Korach
  Párását Korách – Parashat Korach

  „Hallotta Mózes és leborult arcára.” (4Mózes 16: 4.) – Miért borult arcra Mózes? Úgy áll a Talmudban (Maéd kotn traktátus 17. lap), hogy minden hely, hová bölcsek – chász vösolem – haragos szemmel tekintenek, ott halál vagy pusztulás lesz. Majse Rábénu abban bízott, hogy a zsidók megbánják tettüket és jó útra térnek. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 30. csütörtök 19:01

 • Interjú Cseh Viktorral a Szombatban
  Interjú Cseh Viktorral a Szombatban

  Interjú készült Cseh Viktorral, Hitközségünk elöljàrójàval a nem rég a Magyar Tudományos Akadémia különdíjával is kitüntetett könyve kapcsán a Szombat Online magazinban. A teljes interjú ide kattintva olvasható. Fotó: Bognár Rachel. The post Interjú Cseh Viktorral a Szombatban appeared first on MAOIH. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 29. szerda 13:26

 • Jövő héttől új Tóra tanulási lehetőség!
  Jövő héttől új Tóra tanulási lehetőség!

  Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy jövő héttől, vasárnaptól csütörtökig (ünnepnapok kivételével) 18: 30–20: 15 között, az imádkozás előtt új tanulóprogramok kezdődnek, melyet R. Paskesz Zev és R. Dan Daniel vezetnek. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 28. kedd 14:56

 • Az első tassi rebe évfordulója
  Az első tassi rebe évfordulója

  Reb Lőwy Mesulám Feisch jorcájtja A polgári naptár szerint idén június 27-ére esik Reb Lőwy Mesulám Feisch (1821–1873) nyírtassi rabbi évfordulója, sziván 28. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 27. hétfő 19:56

 • Imádkozzunk a Rachmasztrivkai Rebéért!
  Imádkozzunk a Rachmasztrivkai Rebéért!

  A The Yeshiva World-től vettük a hírt, hogy az elmúlt péntek éjjel kórházba kellett szállítani a 91 éves Rachmasztrivkai Rebét, háRáv háGáon Cháj Jicchák Twerszky rabbit, miután a Rebének nehézlégzése volt. Tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, s jelenleg is lélegeztető gépen tartják. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 27. hétfő 13:21

 • Párását Slách – Parashat Shelach
  Párását Slách – Parashat Shelach

  „És szólt az Örökkévaló Mózeshez mondván: Küldj el magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát” (1Mózes 12: 1.) – vagyis „magadnak”: „a te javadra, a te érdekedben”. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 23. csütörtök 19:06

 • Egy 24 órát Tóra-központ ötlete és megvalósításai
  Egy 24 órát Tóra-központ ötlete és megvalósításai

  Amikor az אור החיים הקדוש szerzője, Chájim Ibn Attar (1696–1743) 1740-ben Marokkóból a Szentföldre vándorolt, végig az a cél lebegett a szeme előtt, hogy az Örökkévaló örömére egy olyan jesivát alapítson Jeruzsálemben, ahol a nap minden órájában a szent Tórát tanulják. Tovább »

  MAOIH
  2022. június 23. csütörtök 16:16

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás