“Ha egy próféta kiegészíti, az nem minősül kiegészítésnek”

A talmudi és középkori rabbik bibliakritikája Mózes a kosárban, Ismeretlen festő 1400–1410 körül. A hagyományos (ortodox) szemlélet szerint a Tóra teljes szövege a Szinájról származik, és az általunk ismert szöveg 100%-ban, első betűjétől az utolsóig megegyezik azzal a textussal, amit Mózes kapott. Tovább »