A népszámlálás katarzisa

Akiva rabbi szerint a judaizmus leg­fontosabb vezérlő elvének an­nak az iránymutatásnak kell len­nie, hogy „szeresd felebarátod, mint tenmagad”, és Hillél is ha­son­ló gondolatot fogalmazott meg mintegy egy évszázaddal ké­sőbb. Tovább »