A hit kenyere

E heti tórai szakaszunk kapcsán említi meg a midrás, hogy a manna az éhség kenyere volt. Első olvasatra a kijelentés igen meglepően hat. A manna csoda közreműködése által hullott le az égből a sivatagban bolyongó zsidók számára, majd ezen manna-hullásra minden továb­bi nap sor került következő negy­ven évben. Eleink látszólag a bőség idejét élték. Tovább »