87 éve Gömbös Gyula miniszterelnök elhatárolta a kormány politikáját a nemzetszocialista mozgalmaktól.

A költségvetési vita sorántörtént az elhatárolódás a Magyarországon jelentkező mozgalmaktól. Szorgalmazta az Ausztriával való szorosabb kapcsolatlétesítést, de a perszonálunió lehetőségét kizárta. A királykérdés megoldását nem tartotta időszerűnek. A pécsi hadapródiskolában végzett, ahol 1905-ben tisztté avatták, majd a zágrábi 25. Tovább »