Naptár 2012-01-23

 • 28th of Tevet, 5772

 • 125 éve Nyíregyházán megszületett Kállay Miklós, aki 1942 és 1944 között Magyarország

  Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, rövidebb ideig a drezdai, genfi és párizsi egyetemen végezte. 1910-ben jogtudományi doktori oklevelet szerzett Budapesten. A kisvárdai járás szolgabírája, majd a nagykállói járás tiszteletbeli főszolgabírája lett. 1918 őszétől – a forradalmak idején – visszavonultan élt és gazdálkodott. 1922-ben az egyesített Szabolcs és Ung vármegye főispánjaként törekedett a mezőgazdaság korszerűsítésére, a népiskolai program megvalósítására, valamint a megye iparának és kereskedelmének fejlesztésére. 1929. októberében kinevezték a Kereskedelemügyi Minisztérium politikai államtitkárává, és a kormánypárti országgyűlési képviselő lett. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok, főként a francia-magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésén fáradozott. 1932. októberében a Gömbös-kormány földművelésügyi minisztere lett. Nevéhez fűződik a válság sújtotta magyar mezőgazdaság helyre állítása, a magyar-osztrák és a magyar-lengyel kereskedelmi kapcsolatok kiépítése, az erdőtörvény, a cselédtörvény, a gazdaadósságok rendezése, az Alföld fásítása, valamint a Tisza felső folyásának hajózhatóvá tétele. 1935. januárjában Gömbös szélsőjobboldali politikáját ellenezve lemondott tisztségéről, márciusban kilépett a kormánypártból is. Ismét képviselői mandátumot szerzett, a Bethlen-csoport tagjaként vett részt a politikai életben. 1937-ben az újonnan létrehozott Országos Öntözésügyi Hivatal elnöke és a felsőház örökös tagja lett. Munkásságának eredménye a békésszentandrási duzzasztómű, a tiszafüredi öntözőrendszer és a hortobágyi kísérleti öntözőtelep kiépítése, az öntözéses gazdálkodás elterjesztésével a tiszántúli szikes területek művelés alá vonása. Bárdossy László bukása után, 1942.03.09-én Horthy Miklós kormányzó miniszterelnökké nevezte ki, valamint 1943. júliusáig a külügyminiszteri tisztséget is betöltötte. A további jobbratolódás megakadályozását, a német-magyar kapcsolatok lazítását tűzte ki célul, a háborúból való kiválás és a különbéke lehetőségeit kereste a nyugati hatalmak felé. Rendíthetetlen antikommunizmus és a német megszállástól való félelem jellemezte. Hitler – tudomást szerezve Kállay törekvéseiről – úgy döntött, hogy Magyarország megszállásával vet véget az angolbarát orientációnak. 1944.03.19-én a német csapatok bevonultak Budapestre, Kállay miniszterelnök a török követségen keresett menedéket, majd a nyilas kormány hatására november 19-én a Margit körúti fogházba került. 1944. december elején Sopronkőhidára, majd 1945. februárjában a mauthauseni, áprilisban a dachaui koncentrációs táborba vitték. Az amerikai csapatok megérkezése után Olaszországban élt, 1953-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött és letelepedett New Yorkban. 1954 és 1957 között a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának tagja volt, cikkeket írt amerikai és magyar emigráns lapokba a magyar ügyről, az amerikai kormány megbízásából előadásokat tartott több dél-amerikai országban. 1957 után már nem vett részt az egymással viszálykodó emigráns politikai csoportok tevékenységében. 1967.01.14-én halt meg New Yorkban, hamvait 1988-ban Rómába vitték, majd 1993-ban helyezték végső nyugalomra Nagykállón, a családi sírboltban.
  Forrás: Ezen a napon

 • Szülői hatékonyságnövelő csoport

  Időpont: 2012-01-23 11:30
  Hely: Bálint Zsidó Közösségi Ház
  • a csoport fókuszában a szülő-gyermek kapcsolat áll
  • a résztvevők saját élményeiket, gyermekükkel kapcsolatos aktuális problémáikat, kérdéseiket, dilemmáikat oszthatják meg
  • e mentén igyekszünk megismerni azokat a fejlődéslélektani sajátosságokat is, amik az adott fejlődési korszakban gyermekeinket jellemzik
  • ezzel segítjük, hogy milyen stratégiákkal „dolgozhatunk”, segíthetjük át gyerekünket az adott fejlődési időszakon
  • ezeket megbeszéljük, amire ki-ki reflektálhat
  • így a résztvevők megismerhetik mások problémáit, átélhetik, hogy bajukkal nincsenek egyedül
  • mindezeken túl a csoportban a szülőket megértéssel, konkrét útmutatóval, javaslatokkal is segítjük
  • célunk a segítségnyújtás, megbeszélés, nem az ítélkezés
  • a csoportba a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat családgondozóinál lehet jelentkezni
  A foglalkozásokat dr. Bárdos Katalin, pszichoterapeuta-szakpszichológus vezeti.

 • Kontra színházi stúdió

  Időpont: 2012-01-23 16:00
  Hely: Bálint Zsidó Közösségi Ház
  Légy Te is tagja egy jó csapatnak! Légy Játékos az életben a színpadon!
  Olyan középiskolás színházcsinálók jelentkezését várja, akik a dráma és a tánc művészetét segítségül híva szeretnék megtanulni, miként segít az improvizáció napi helyzeteink megoldásában. Mindezt izgalmas, kreatív, játékos keretek között.
  Önismeret és színjátszás, kommunikációs készségek, improvizációs technikák, helyzetgyakorlatok, mozgásművészet /kontakt tánc/ elsajátításával juthatsz közelebb önmagadhoz, másokhoz, a világhoz.
  Lehetőség nyílik színpadi szereplésre! Egyéni felkészítés a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára!
  Vezeti: Ungár Mariann gyermekszínjátszó-rendező, drámatanár
  Vendég: Simó Krisztián színész, tánctanár
  Jelentkezést folyamatosan a létszám függvényében fogadunk el! Tovább…