Naptár 2012-01-14

 • 19th of Tevet, 5772

 • Parashat Shemot

 • 117 éve Lemondott a Wekerle-kormány, ezzel véget ért a liberális reformok bevezetésének utolsó

  Lezárult a dualizmus korának egyházpolitikai harca is, mivel az 1894-1895-ben folytatott hosszú politikai küzdelmek eredményeként Ferenc József szentesítette azt a törvénycikket, amely a polgári házasságról, a vegyes házasságból születő gyermekek vallásáról, a polgári anyakönyvezésről, az izraelita vallás egyenjogúságáról és a vallás szabad gyakorlásáról szólt.
  Forrás: Ezen a napon

 • 45 éve New Yorkban 80 éves korában meghalt Kállay Miklós, aki 1942 és 1944 között Magyarország

  Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, rövidebb ideig a drezdai, genfi és párizsi egyetemen végezte. 1910-ben jogtudományi doktori oklevelet szerzett Budapesten. A kisvárdai járás szolgabírája, majd a nagykállói járás tiszteletbeli főszolgabírája lett. 1918 őszétől – a forradalmak idején – visszavonultan élt és gazdálkodott. 1922-ben az egyesített Szabolcs és Ung vármegye főispánjaként törekedett a mezőgazdaság korszerűsítésére, a népiskolai program megvalósítására, valamint a megye iparának és kereskedelmének fejlesztésére. 1929. októberében kinevezték a Kereskedelemügyi Minisztérium politikai államtitkárává, és a kormánypárti országgyűlési képviselő lett. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok, főként a francia-magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésén fáradozott. 1932. októberében a Gömbös-kormány földművelésügyi minisztere lett. Nevéhez fűződik a válság sújtotta magyar mezőgazdaság helyre állítása, a magyar-osztrák és a magyar-lengyel kereskedelmi kapcsolatok kiépítése, az erdőtörvény, a cselédtörvény, a gazdaadósságok rendezése, az Alföld fásítása, valamint a Tisza felső folyásának hajózhatóvá tétele. 1935. januárjában Gömbös szélsőjobboldali politikáját ellenezve lemondott tisztségéről, márciusban kilépett a kormánypártból is. Ismét képviselői mandátumot szerzett, a Bethlen-csoport tagjaként vett részt a politikai életben. 1937-ben az újonnan létrehozott Országos Öntözésügyi Hivatal elnöke és a felsőház örökös tagja lett. Munkásságának eredménye a békésszentandrási duzzasztómű, a tiszafüredi öntözőrendszer és a hortobágyi kísérleti öntözőtelep kiépítése, az öntözéses gazdálkodás elterjesztésével a tiszántúli szikes területek művelés alá vonása. Bárdossy László bukása után, 1942.03.09-én Horthy Miklós kormányzó miniszterelnökké nevezte ki, valamint 1943. júliusáig a külügyminiszteri tisztséget is betöltötte. A további jobbratolódás megakadályozását, a német-magyar kapcsolatok lazítását tűzte ki célul, a háborúból való kiválás és a különbéke lehetőségeit kereste a nyugati hatalmak felé. Rendíthetetlen antikommunizmus és a német megszállástól való félelem jellemezte. Hitler – tudomást szerezve Kállay törekvéseiről – úgy döntött, hogy Magyarország megszállásával vet véget az angolbarát orientációnak. 1944.03.19-én a német csapatok bevonultak Budapestre, Kállay miniszterelnök a török követségen keresett menedéket, majd a nyilas kormány hatására november 19-én a Margit körúti fogházba került. 1944. december elején Sopronkőhidára, majd 1945. februárjában a mauthauseni, áprilisban a dachaui koncentrációs táborba vitték. Az amerikai csapatok megérkezése után Olaszországban élt, 1953-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött és letelepedett New Yorkban. 1954 és 1957 között a Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságának tagja volt, cikkeket írt amerikai és magyar emigráns lapokba a magyar ügyről, az amerikai kormány megbízásából előadásokat tartott több dél-amerikai országban. 1957 után már nem vett részt az egymással viszálykodó emigráns politikai csoportok tevékenységében. Hamvait 1988-ban Rómába vitték, majd 1993-ban helyezték végső nyugalomra Nagykállón, a családi sírboltban.
  Forrás: Ezen a napon

 • Csere – bere piac / Roham

  Időpont: 2012-01-14 15:00
  Hely: Roham Café & Bár 1088 Budapest Vas utca 16.
  Itt az alkalom, hogy elcseréld ahozzád tévedt karácsonyi ajándékokat!
  A csere – bere piac egyingyenes, pénzforgalom nélkülipiac. A piacra a “belépők” a cserére szánt tárgyak. Ahány tárgyat hozol, annyit vihetsz cserébe, a bejáratnál kuponokat kapszmajd értük.
  Befogadunk ép, jó állapotú tárgyakat. Fontos, hogy amit hozol csere képesnek érezd hogy valóban gazdára találhasson.
  Szívesen látunk: ruhákat (használható állapotban), játékokat, cipőket, táskákat, könyveket, bizsukat, edényeket, és más hasznos dolgot, ami otthon már nem fér el. Kérlek ne hozzatok élelmiszert és olyan tárgyakat, amiknek szavatossága van, mert nem tudunk értük felelősséget vállalni.
  http://www.facebook.com/events/169594509806431/
  Részletek

 • Havdalah (45 min)

  Időpont: 2012-01-14 17:02