Naptár 2012-01-12

 • 17th of Tevet, 5772

 • 119 éve Megszületett Hermann Goering náci vezető

  A hitleri Harmadik Birodalom második számú vezetője Rosenheim városában látta meg a napvilágot. Katonaiskolába járt, 1912-ben végzett. Az I. világháborúban a légierőnél szolgált, 1918-ban a híres Richthofen század parancsnoka, a fegyverletétel után Svédországban és Dániában berepülő pilóta lett. 1921-ben megismerkedett Adolf Hitlerrel, s 1922 végén belépett az NSDAP-ba, a náci pártba. Az SA, a párt rohamosztagának parancsnoka lett, részt vett a kudarcba fulladt, 1923. novemberi müncheni sörpuccsban, ekkor meg is sebesült, s külföldre menekült. 1927-ben hazatért, s 1928-ban a 12 náci parlamenti képviselő egyike, majd a frakció vezetője lett. Az 1932-es választások után őt választották a Reichstag elnökévé. Hitler 1933 eleji kormányfői kinevezése után Göring vezetésével elfogadták azt a törvényt, amely Hitlert diktátori hatalommal ruházta fel. Ezután porosz belügyminiszter, majd miniszterelnök lett, s pozícióját a rendőrség átállítására és a Gestapo, a titkosrendőrség felállítására használta fel. Az ellenzékiek `átnevelésére` koncentrációs táborokat (KZ) hozott létre. A kommunista, majd a szociáldemokrata képviselők letartóztatásával minden parlamenti ellenállást megsemmisített. Hitler leglojálisabb támogatójaként halmozta az állami hivatalokat, birodalmi légügyi biztos, légi közlekedési miniszter, a Luftwaffe, a légierő parancsnoka, fővadász- és főerdőmester is volt. 1934-ben Himmlernek adta át a Gestapo és a KZ-lágerek felügyeletét. 1937-ben gazdasági miniszter, 1936-tól a hadigazdaság négyéves tervének biztosa lett. Jelentős szerepe volt az 1938-as Kristályéjszaka zsidóellenes atrocitásainak szervezésében. Ő irányította Németországban és a meghódított területeken a zsidó vagyonok elrablását. Vadászszenvedélyétől hajtva hatalmas erdőket szerzett, ahol főúri birtokot alakított ki, rengeteg műkinccsel. Hitler 1939-ben a birodalmi védelmi tanács elnökévé és utódává nevezte ki, 1940-ben pedig birodalmi marsall lett. 1945 tavaszán Göring – mivel úgy tudta, Hitlert bekerítették Berlinben – megpróbálta átvenni annak hatáskörét, ezért 1945. április 23-án Hitler megfosztotta minden párt- és állami tisztségétől, árulónak nyilvánította, elrendelte őrizetbe vételét, majd kizárta a pártból. Göring arra számított, hogy ő lesz a teljhatalom letéteményese, ha megadja magát az amerikaiaknak. Ehelyett háborús főbűnösként Nürnbergbe vitték, ahol a Nemzetközi Katonai Bíróság halálra ítélte, kérelmét, hogy ne kötél, hanem golyó által végezzék ki, elutasították – ekkor mérget vett be és cellájában 1946. október 15-én meghalt.

  Forrás: Múlt-Kor

 • 69 éve Megkezdődik a magyar csapatok elleni szovjet támadás a Don-kanyarban

  A szovjet hadvezetés 1942 végén több támadó hadműveletet készített elő. Ezek közül a Voronyezsi Front osztrogozszk-rosszosi offenzívája a 2. magyar hadsereg megsemmisítését célozta. A szovjet támadást 1943. január 12-én az urivi hídfőből indított erőszakos harcfelderítés vezette be a IV. hadtest 7. hadosztályának védőszakaszán. A következő napon támadásra indult a szovjet 40. hadsereg, majd 14-én a scsucsjei hídfőből a 3. harckocsihadsereg is. E napon az esti órákban már egy 50 kilométer széles és 17 kilométer mély rés tátongott a magyar védelemben. Az első napokban a magyar csapatok szívósan ellenálltak. A katonák mindaddig kitartottak, amíg működött a vezetés, és volt mivel harcolni. Január 15-én azonban a szovjet támadó egységek elvágták a hadsereg többi erőitől a III. hadtestet. A nap estéjére az áttörés szélessége 100 kilométerre növekedett. A vezetés cselekvésképtelen volt, a páncélelhárítás gyenge, és a tüzérség kiesett. Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok január 16-án kiadta az előzetes intézkedést a VII. hadtest és az 1. páncéloshadosztály visszavonulására. A német B. hadseregcsoport azonban, amelynek alárendeltségébe a 2. magyar hadsereg tartozott, nem engedélyezte a visszavonulást. A 2. hadsereg részekre szakadt, és vezethetetlenné vált. Január 17-én végül mégis elrendelték a magyar csapatok kivonulását. Sikerült egy 8 kilométeres folyosót nyitva tartani. Január 24-én a 2. hadsereg maradványai kiváltak az arcvonalból. A parancsnok ekkor adta ki a csapatokat súlyosan sértő “… A 2. Magyar hadsereg elvesztette a becsületét…” kezdetű hadparancsát, amit semmi nem indokolt. Március 5-én a német parancsnokság elrendelte a 2. hadsereg alakulatainak sürgős hátravonását a Dnyeper nyugati partjára. Április 24-től május elejéig tartott az alakulatok hazaszállítása. Jány vezérezredest 1943. május 1-jén Kállay miniszterelnök ünnepélyesen fogadta a Keleti pályaudvaron. A 2. hadsereg élelmezési létszáma 1943. január 1-jén 194 334 fő volt, míg március 1-jén 100 818 fő, a hiány 93516 fő. Kórházvonaton 28 044 sebesültet és beteget szállítottak haza, 28 ezer fő fogságba esett, a véres veszteség (elesettek és megfagyottak) 41 792 fő. A zsidó munkaszolgálatosok vesztesége a Keleti Fronton kb. 25 ezer fő, akik közül 15 ezer fő elesett.

  Forrás: Múlt-Kor

 • 179 éve Megszületett Karl Eugen Dühring német filozófus

  1863-tól a filozófia, később a nemzetgazdaság magántanára volt Berlinben. Ernst Mach és Richard Avenarius mellett a pozitivizmus jelentős képviselőjének számított. A `határozott sokaság törvényének` ismeretelméleti alapjait képviselte, valamint egyfajta materializmust. Az etika és a társadalomfilozófia területén a teleológiai optimizmus talaján állt. A darwinizmus `létért való küzdelmét` szembeállította az igazi szabadság társadalmával, amelytől minden kényszer és hatalmi viszony eltávolít, akárcsak a gazdaság változásai. Friedrich Engels Anti-Dühring című művében élesen bírálta ezeket, az általa mechanikus és vulgáris materialistának, s idealistának tartott nézeteket. Ezeket az eszméket a korabeli szocialista mozgalmak éppúgy egy szabadabb társadalom akadályának tekintették, mint a keresztény és a zsidó vallás. Dühring magát tartotta az antiszemitizmus tényleges megalapítójának. 1921. szeptember 21-én hunyt el Berlinben. Tanait az 1924-ben alapított Dühring-Szövetségben terjesztették. Irodalmi műve A modern irodalom nagyságai.

  Forrás: Múlt-Kor

 • סדנת חיבור נכון לרצון

  Időpont: 2012-01-12 11:00
  Hely: ים המלח
  זה קורה שוב
  סדנת חיבור נכון לרצון.
  שלושה ימים קסומים ביםהמלח, מעיינות חמים, מעיינות קרים, טבע עצום ואין סופי, אנשים נפלאים, מסע החוצה ובעיקר פנימה, טנטרה, מדיטציה, ריקודים, ועוד ועוד.
  http://www.freewill.co.il/
  http://www.facebook.com/events/241647359241587/
  Részletek

 • Kol Israel

  Időpont: 2012-01-12 20:45
  Magyar nyelvű adás