Heti Háftára – ÁCHRÉ-KDOSIM – 2012 MINT A NÉGEREK… “Mert Én parancsolok a népeknek, és megrostálom

Heti Háftára – ÁCHRÉ-KDOSIM – 2012 MINT A NÉGEREK… “Mert Én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Fegyvertöl halnak meg népem vétkesei, akik azt gondolják: Nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Tovább »

Ősi forrásból

Ebben a háftárában Ámosz a részrehajlás nélküli isteni igazságosságot hangsúlyozza. Isten nem kivételez: minden nép egyformán kedves előtte. Ha a zsidók nem viselkednek zsidókként – nem tartják be a törvé­nyeit, amelyek megkülönböztetik őket a többi néptől -, akkor “Nem olyanok vagytok-e előttem, Izrael fiai, mint az etiópok?” 7.)