Birkát hákohánim

Szukot alatt különleges birkát kohánimot tartottak Izraelben. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nekik:  Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged. Világíttassa az Örökkévaló neked az ő arcát: és könyörüljön rajtad. Tovább »