#979

a flódni is drog… most akartam… le kell mondani róla… megalkuvok.. emberfeletti kományfőtök mit kibír… vállára v eszi az ország gondját-baját… meg kéne változtatni kalap törvényt… magára vállalja… hadd pihenjen a kétharmad… megérdemlik…megtalálták a gombot… a többi a kormányfő tök dolga… mit meg nem tesz népéért… Tovább »